Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Аз, Веселин Михов, с адрес  гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител, №15, в качеството си на собственик на http://www.autoparade.net/ Ви информирам за начина на събиране, обработване, използване и защитаване на Вашите лични данни, с грижа за неприкосновеността на Вашия личен живот. Настоящият документ е изработен в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Лични данни е информацията, която ни позволява да Ви идентифицираме еднозначно. Информацията, която събираме за вас включва две или повече от следните данни: Вашето име и фамилия, дата на раждане, номер и валидност на личната карта или друг документ за самоличност или удостоверяващ компетентност /шофьорска книжка например/ телефонен номер, имейл адрес,личен идентификатор (определен от компанията), вид на документа, номер на банкова сметка, номер на дебитна/кредитна карта, пълномощия / пълномощни, дати на транзакции, суми по транзакции, чат (съобщения в реално време), разговори, комуникация по е-мейл, данни за локализация, базирани на GPS, "beacon" технология, данни за локализация, придобити от други дейности (например плащания с банкови карти към търговеца в неговите търговски помещения).Вие сте субект на данни единствено като физическо лице; правната уредба относно защита на личните данни не се отнася за юридически лица, кооперации, сдружения.

При обработката на Вашите лични данни, ние се придържаме към следните основни правила:

-      Вашите лични данни се събират и обработват в съответствие с действащите нормативни актове;

-      Обработваме Вашите лични данни открито и прозрачно, предоставяме информация за това на кого ще бъдат разкрити при случай на необходимост;

-      Ние събираме само минимално-необходимата информация, навременно актуализирана и с точно определена цел;

-      След изтичане на периода, който е необходим ние изтриваме Вашите лични данни или ги изменяме по начин да не могат да се свържат с вас;

-      Достъпът до вашите лични данни имат само служители, обучени да се грижат за тяхното съхранение.

-      При случай на необходимост, можем да демонстрираме спазването на гореописаните правила.

В случай на въпроси или коментари относно защитата на Вашите лични данни, моля свържете с нас на имейл office@ autoparade.net

Съгласно закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане, ние сме длъжни да даваме информация на контролните органи в случай на нарушаване правилата за движение по пътищата. Това е основната причина, да изискваме вашите лични данни.

Ние полагаме необходимите грижи за защитата на Вашите лични данни посредством прилагането на следните мерки:

-      достъп до техническите средства /достъпни единствено след въвеждане на парола/, в които се съхраняват Вашите данни, имат само за упълномощени лица;

-      ние обработваме личните данни като ги преобразуваме във форма, в която те не могат да бъдат отнесени към конкретно лице (те се псевдонимизират);

-      всяко боравене с лични данни при техния електронен пренос е защитено, за да се предотврати неупълномощено четене, копиране, изменение или изтриване.

Ваши права свързани със защитата на личните Ви данни са: Право на предоставяне на информация за обработката на лични данни - Дава Ви право да получавате информация, отнасящи се до данни за контакт с нашето Длъжностно лице по защита на данните. Вие имате право да знаете правното основание за обработката, целта и периода на съхранение. Имате право да получавате информацията дали обработваме Вашите лични данни и ако ги обработваме, в какъв обхват. Имате право да поискате да променим всяка част от Вашите лични данни, които обработваме, както и правото да унищожим Вашите лични данни, ако това не е в противоречие със задълженията ни към пътните органите и органите на реда.

При несъгласие с начина на обработка на Вашите лични данни, бихте могли да се свържете с Комисия по защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-518; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; www.cpdp.bg

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът http://www.autoparade.net/използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.  Бисквитките, които използваме са следните: Задължителни бисквитки -Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, бисквитки за включване на кеширане, др. Аналитични бисквитки - Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни; Функционални бисквитки - Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни; Бисквитки за прецизно таргетиране ези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

  

 

 

 

 

                    Условия за ползване  I Указания  I За сайта  I Контакти  I Начало

                                                     ©2013 autoparade.net. Всички права запазени.